Türkistan Yöresi Türküleri – Rabb’im Yadı Ulu Yaddır

Türkistan Yöresi Türküleri Rabb’im Yadı Ulu Yaddır Şarkı Sözleri

Rabb’im yadı ulu yaddır söyler olsam

Ballar gibi tatlı olur dilim benim

Kendim fakir ikrar ettim oldum hakir

Kanat çırpıp uçar kuş gibi gönlüm benim

Türlü ayşım türlü işim dertli başım

Eridi canım gitti aklım aktı yaşım

Günah ile tamamen doldu içim dışım

Niyazsızım açıversin yolumu benim

Gözüm düştü gönlüm uçtu Arş’a aştı

Ömrüm geçti nefsim kaçtı bahrım taştı

Kervan göçtü menzil aştı yorgun düştü

Sır ulaştı nasıl olacak halim benim

Suret burada siret orada kudretinde

Uzun gecede parlak günde gönlüm orada

Geçen gecede olup bende hepsi nerede

Sorsa orada günahkardır dilim benim

İçtim şarap oldum harap aslım turap

Görmeğe geldim yaş dolu gözüm gönlüm serap

Hak’tan hitap gelse kullar görmez azap

Pınar gibi akar gözden yaşım benim

Düşüm uzar burak tozar gitse pazar

Dünya pazar içine girip kullar azar

Başım bizar yaşım sızar kanım tozar

Adım Ahmed Türkistan’dır ilim benim


Şarkı Sözü Etiketler:
Şanatçının Bütün Şarkı Sözleri

  • Benzer yazı yok